BNA prijsvraag Vossenberg-West
Opdrachtgever: BNA Kring Midden-Brabant
Locatie: Tilburg
Oplevering:

1e prijs Architectuurprijsvraag 2001, BNA Kring Midden-Brabant.

Elke twee jaar organiseert de Kring Midden-Brabant van de BNA rond de Dag van de Architectuur een prijsvraag  met een actueel architectuurthema. Ook dit jaar weer werden architecten uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het betrof ditmaal de vraagstelling om een plan te ontwerpen voor een supergroot bedrijfsgebouw op industrieterrein Vossenberg West II te Tilburg. Het plan zou het niet mis te verstane omvattende oppervlak van ca. 750x250 meter dienen te beslaan, en zou bovendien als nadrukkelijk thema "intensief ruimtegebruik" dienen te behandelen.

Wethouder Rene van Diessen van de Gemeente Tilburg maakte, als voorzitter van de jury (verder bestaand uit onder meer Bob van Reeth, Kees Rijnboutt, Felix Claus en Frits van Dongen) op vrijdag 29 juni 2004 onder grote publieke belangstelling de twee prijswinnende plannen bekend in de centrale hal van het Interpolisgebouw te Tilburg. Beide prijswinnaars  delen het totale prijzengeld groot Hfl. 45.000,-..

Frans van den Hout en Arno Kolen (Van den Hout & Kolen architecten te Tilburg) hebben met hun winnend plan aangetoond dat een supergroot mega-gebouw landschappelijk ingepast kan worden, gefaseerd uitvoerbaar is en randvoorwaarden creëert voor architectonische kwaliteit en identiteit. Het door Van den Hout & Kolen architecten vervaardigde plan past hierbij binnen de door de gemeente Tilburg gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Het andere winnende plan, in de categorie plannen welke de randvoorwaarden hebben overschreden, is vervaardigd door Patrick O. de Louwere, Paul Goldstein en Bart Eijking van Bo.2 architecten en adviseurs te Tilburg. Het plan behelst een megastructuur welke in hoge mate het grondgebruik intensiveert en voorts op een duidelijke wijze een visie geeft op de ontwikkeling van de logistieke aspecten hierbinnen.

Wilhelminapark 18 5041 EB Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl