Werkwijze

We hechten grote waarde aan een verfijnde architectonische vormgeving en zorgvuldige detaillering van onze projecten. Teneinde de ontwerp-ideeën aan de opdrachtgever te verduidelijken worden vanaf het eerste ontwerpstadium modellen en animaties vervaardigd van het ruimtelijk concept. Op deze wijze blijft het ontwerpproces transparant en kunnen wij de betrokkenheid van de opdrachtgever bij het project stimuleren.

Het bureau heeft ruime ervaring met de diverse bouwkundige en installatietechnische maatregelen welke genomen kunnen worden teneinde een energiezuinig gebouw te realiseren. Wij adviseren u dus vanzelfsprekend op het gebied van energie-efficiënt bouwen!

Per opgave wordt een projectarchitect aangewezen welke centraal aanspreekpunt is voor de opdrachtgever. In een later stadium van het proces, met name tijdens de bouw, wordt deze taak tevens ingevuld door de projectleider namens het bureau.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl