Contact

In bovenstaand menu treft u onze adresgegevens en een routebeschrijving naar ons kantoor aan. Tevens vindt u hier links naar diverse interessante bedrijven en organisaties.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacyverklaring

van den Hout & kolen architecten, gevestigd aan Schouwburgring 2A 5038TL te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

van den Hout & kolen architecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:
– Voor- en achternaam
– Naam bedrijf/organisatie
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– burgerservicenummer (BSN, wanneer wij als gemachtigde een aanvraag omgevingsvergunning voor u als particulier indienen, dienen wij dit te verstrekken bij de aanvraag).

van den Hout & kolen architecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Het afhandelen van uw betaling;
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

van den Hout & kolen architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

van den Hout & kolen architecten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

van den Hout & kolen architecten gebruikt alleen technische en functionele website-cookies of vergelijkbare technieken.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Er wordt geen gebruik gemaakt van marketing-cookies.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van den Hout & kolen architecten, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, of door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@charcoal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

van den Hout & kolen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@charcoal.nl.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl