Nieuwbouw bedrijfspand VCS International
Opdrachtgever: Fam. Van Deijzen
Locatie: Waalwijk
Oplevering: 1999

Bedrijventerrein Haven II in Waalwijk huisvest technologisch geavanceerde industrieën en ondernemingen. Een hoogwaardige architectonische uitstraling van de invulling van dit gebied in de richting van rijksweg A59 (Den Bosch-Roosendaal) werd vanuit de gemeente geambieerd. De opdracht voor de nieuwbouw van een bedrijfspand voor VCS International, ontwikkelaar en leverancier van high-tech camera-beveiligingssystemen, was een bijzondere. Enerzijds diende immers rekening gehouden te worden met het beoogde ambitieniveau, anderzijds vormde een strak taakstellend budget de ‘afpaling’ van onze architectonische speelruimte.

Ruimtelijk bestond de belending uit een enorm groot gebouw, en diende vermeden te worden dat onze nieuwbouw hierbij in het niet zou gaan vallen. Uiteindelijk is gekozen voor een traditionele opzet van een kantoorgebouw met een middencorridor, waarbij we het totale gebouw op een terp van 1 meter hebben geplaatst. Ter plaatse van het belendende pand hebben we de verdiepingshoogte vergroot, en is -onder een hoekverdraaiing- een natuurstenen gevel voor het pand geplaatst welke bovendaks doorloopt. Door deze verschillende ingrepen is een gebouw ontstaan dat zich architeconisch onderscheidt, doch tevens aansluiting zoekt bij de door de directe omgeving aangedragen schaalgrootheden.

Het gebouw kent een functionele tweedeling; achter de bakstenen gevel bevinden zich de kantoren, terwijl zich achter de grijs-groene natuursteen diverse technische ontwikkel-ruimtes en een showroom bevinden. De trap in de voorgevel spant over een aan de voor- en zijgevel gelegen gracht, en leidt tot de entrée van het gebouw. Zij is een beeldbepalend element met een knipoog naar de beveiligings-branche (“je komt hier niet zomaar binnen”). Vanzelfsprekend is het gebouw tevens rolstoel-toegankelijk gemaakt en hierbij voorzien van een lift. In het hart van het gebouw bevindt zich een enorme vide welke een grote transparantie in het gebouw brengt. De vide is ingevuld met ondersteunende kantoorfuncties en fungeert tevens als ontmoetingsplek en representatieve ruimte.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl