Nieuwbouw 85 woningen Rode en Witte wijk
Opdrachtgever: Casade Woondiensten
Locatie: Waalwijk
Oplevering: 2005

1e Plaats inzendingen planvisies.

De nieuwbouwwoningen en -appartementen in de Rode en Witte Wijk te Waalwijk zijn ontworpen binnen een 7-tal typologieën ten behoeve van starters, senioren, gezinnen en mindervaliden. Er is gekozen voor het mengen van deze doelgroepen teneinde sociale structuren onderling te binden. Wij wilden hiermee tevens voorkomen dat de verschillende doelgroepen duidelijk aanwijsbaar en/of herkenbaar zouden gaan worden.

Gekozen is voor een eenvoudige maar krachtige architectuur met een kubistisch en eigentijds karakter. De grondgebonden woningen zijn alle opgebouwd uit twee lagen, waarvan enkele een dakopbouw hebben gekregen. Een zestal vrije sector woningen is aan de noordzijde van het plan gerealiseerd in 3 lagen. Zij vormen de fysieke en visuele afkadering van het plangebied zoals dat zich openbaart vanaf de entree van de wijk aan de zuidzijde. Op de uiterste grenzen van het plan zijn markante appartementengebouwen gemaakt; zij vormen de koppen van het plan, en hebben een afwijkende oriëntatie.

In algemene zin is het zo dat de diverse locaties binnen het plangebied bepalend zijn geweest voor de aangebrachte woningen-differentiatie. Simultaan met de stedenbouwkundige planvorming zijn wij dan ook begonnen met het ontwerpen van de woningen. Op deze wijze hebben de meeste seniorenwongen een rustige plek gekregen; sommige in een klein straatje, sommige in een hofje. De gezinswoningen zijn wat ‘actiever’ gelegen aan de primaire ontsluitingen en aan pleintjes. De starters- en mindervalidenwoningen mengen zich moeiteloos in dit geheel.

Het kleur- en materiaalgebruik van de gevels is helder en duidelijk, en refereert aan dat van de gesloopte wijk. De perforaties van en -plaatselijk- toevoegingen aan de gevels van de woningen zijn eenduidig aangebracht en hebben een ritmiek. Tevens spelen zij in op de betreffende situering; sommige woningen zijn bewust introvert vormgegeven en zijn voorzien van een besloten patio-tuin aan de voorzijde. Andere woningen daarentegen openen zich nadrukkelijk aan de voorzijde. Weer een ander type heeft een typische tuin-oriëntatie, waarbij tevens de vrije hoogte op de begane grond maar liefst 3,5 m bedraagt: zon, licht en lucht komen vanuit het groen rijkelijk de woningen binnen. Met bovengenoemd soort van middelen is aan ieder van de verschillende typen woningen een specifiek eigen kwaliteit toegekend, een en ander echter met het nadrukkelijke behoud van de onderlinge samenhang en de gezamenlijke ruimtelijke context binnen het totaalplan.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl