Nieuwbouw kunstenaarsatelier met expositieruimte
Opdrachtgever: Fam. S.
Locatie: Tilburg
Oplevering: 2003

Het kunstenaarsatelier ‘Stylyske’ werd gebouwd in opdracht van Lieske Stieger-Brouwers, kunstschilder te Tilburg. De locatie van het nieuw te bouwen atelier werd voorheen in beslag genomen door een viertal garages, welke deels zijn herbestemd en deels gesloopt. Ter plaatse van twee garages aan de straatzijde (Pelgrimsweg) is de entrée gesitueerd, met daarnaast een nieuwe garage annex berging. De resterende twee garages aan de achterzijde van het kavel zijn in hun contour gehandhaafd, doch inwendig volledig opengebroken t.b.v. het maken van expositieruimten.

Het architectonisch concept is eenvoudig: op de begane grond bevinden zich voor publiek toegankelijke ruimtes waarin geëxposeerd kan worden, meetings kunnen worden georganiseerd e.v.. Op de verdieping is het atelier gemaakt voorzien van een volledige glazen pui op het noorden. Een ongewenste versnippering van de verschillende functies op de begane grond, waardoor het ontstaan van een onrustig totaalbeeld zou worden aangemoedigd, werd architectonisch opgelost door het maken van een lange begeleidende wand welke vanaf de entrée in de volledige diepte van het pand doorloopt. Achter deze wand bevinden zich diverse facilitaire functies, te weten een bergruimte, cv-ruimte, werkplek, pantry en toilet. Behalve als ‘rode draad’ doet deze wand tevens dienst als expositievlak.

Op de verdieping is een functionele ruimte gemaakt, een ruime werkplek voor een schilder, voorzien van interessant en divers licht. Op de begane grond zijn verschillende ruimtes gecreëerd. Allereerst is er vanzelfsprekend de entrée. Hier wordt tevens de volle hoogte van het pand ervaren middels een kleine vide en de plaatstalen trap naar het atelier. Vervolgens is er de gang naar het achtergelegen deel, waar zich een tweetal ruimten bevinden t.b.v. ontmoeten, spreken en/of exposeren.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl