Nieuwbouw speeltuingebouw
Opdrachtgever: OBR, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Locatie: Rotterdam
Oplevering: 2005

Op de kop van Katendrecht in Rotterdam bevindt zich een grote speeltuin waar kinderen begeleid kunnen spelen en recreëren. Onze opdrachtgever OBR (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) gaf ons de opdracht om in deze speeltuin een gebouw te ontwerpen ten behoeve van recreatie enerzijds, en onderhoud en opslag van speeltoestellen anderzijds. Als randvoorwaarde werd hierbij gesteld dat het gebouw zgn. ‘hufter-proof’ zou worden ontworpen, met name aan de publiekstoegankelijke straatzijden; het stadsdeel Katendrecht heeft helaas in hoge mate te kampen met vandalisme en criminaliteit.

Gekozen is voor een hoekinvulling van de speeltuin, waarbij twee vleugels zijn ontworpen met verschillende hoogten. In het hoge bouwdeel bevinden zich op de begane grond een werkplaats en op het entresol een opslagruimte. In het lage deel is een recreatie-ruimte gemaakt met bar en opslagfunctie. Op het dak van het lage deel is een dakterras gemaakt dat bereikbaar is vanaf het eerdergenoemde entresol. Daar waar beide bouwdelen elkaar ontmoeten is in de inwendige hoek de entrée gemaakt met hal en toiletten. Het gebouw is vanaf de straat niet toegankelijk gemaakt teneinde de inbraakgevoeligheid te beperken. Vanuit dezelfde gedachtegang zijn voor alle raam- en deurpartijen frames aangebracht waarin stalen persroosters zijn gemonteerd. Aan de speeltuinzijde zijn deze frames opklapbaar gemaakt; in gesloten toestand bieden ze bescherming tegen inbraak, en in geopende toestand tegen de zon.

Het totaalbeeld van de massa-opbouw en de gevelarchitectuur is ingetogen gehouden, waardoor de fleurigheid en de dynamiek van de eigenlijke speeltuin gerespecteerd blijven. Er is gebruik gemaakt van een drietal kleuren gevelmetselwerk welke min of meer dezelfde verzadiging hebben. Deze kleuren zijn alle tezamen zichtbaar aan de straatzijde, en bepalen in hoge mate het introverte karakter van het gebouw aldaar. Behalve baksteen is aan de speeltuinzijde een warme houten gevelbekleding toegepast. Tevens is hier maximaal glas aangebracht zodat vanuit het gebouw eenvoudig rondom toezicht kan worden gehouden op de spelende kinderen.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl