Nieuwbouw 17 woningen
Opdrachtgever: Houtepen Bouwontwikkeling bv
Locatie: Goirle
Oplevering: 2006

In het omvangrijke uitbreidingsplan Boschkens te Goirle is als ruimtelijk bindend thema een ‘muur’ voorgesteld in het stedenbouwkundig ontwerp. Nagestreefd werd om het gehele plangebied één architectonische samenhang te geven, waarbij de omhulling van het plangebied is gebaseerd op een muurconcept. In opdracht van Houtepen Bouwontwikkeling bv te Goirle is een onderdeel van de buitenrand van het plangebied ontworpen, bestaande uit 17 stuks vrije sector woningen aan de Rillaersebaan. Bepalend gegeven hierbij was -onder meer- een vastgestelde stedenbouwkundige opzet welke voorzag in het bouwen van woningen met aan beide zijden een halfgeopende patio-tuin.

Het stedenbouwkundig ‘muur’concept is door ons ruimer geïnterpreteerd; we hebben de gehele bouwstrook, welke ca. 16 meter diep en 135 meter lang is, als één plastische wand beschouwd welke is opgebouwd uit een viertal verschillende typen woningen met elk een eigen karakter en structuur. Tezamen vormen de woningen als gevolg van de lengte van de strook een eenheid in diversiteit. Wij bevinden ons op dit moment in de uitwerkingsfase van het plan. Getracht wordt om hierbij een zorgvuldige repetitie van eenduidige elementen aan te brengen in de 4 verschillende typen woningen, waarbij de uitdrukking van het totaalbeeld krachtig blijft.

Het ontwerp kent in zijn plasticiteit geen echte voor- of achterkant (zoals dat uiteraard ook bij een vrijstaande muur veelal het geval is). Ontsluitings-technisch is de ‘voorzijde’ gelegen aan de boskant van het plangebied. Hier bevinden zich -behalve patio’s- de entrée’s en inritten van de woningen. De ‘achterzijde’ (aan de Rillaersbaan) van de woningen is eveneens voorzien van patio’s welke -naar believen van de bewoners- privacy-regulerend met een lamellenscherm kunnen worden gesloten.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl