Nieuwbouw 8 appartementen
Opdrachtgever: Casade woondiensten
Locatie: Sprang-Capelle
Oplevering: 2007

Nominatie Architectuurprijs 2010, BNA Kring Midden-Brabant.

Op de voormalige locatie van de brandweerkazerne te Sprang-Capelle werd ons de vraag gesteld een 8-tal senioren-appartementen te ontwerpen in opdracht van Casade Woondiensten. De stedenbouwkundige randvoorwaarde was hierbij beslist niet alledaags te noemen. Voorgeschreven werd immers dat de appartementen, verdeeld over twee blokken, ingepast moesten worden binnen bouwmassa’s welke een letterlijke voortzetting zouden zijn van de directe omgeving; twee lagen met een kap.

Gekozen is voor een tweetal 2-onder-een-kap volumes waarbinnen het totale programma is opgelost. Omdat het niet gebruikelijk is om appartementen binnen dit archetype te bouwen is er bewust voor gekozen om de gebruikelijke hiërarchie in gevelarchitectuur binnen volumes van twee lagen met een kap te ontkennen. Als architectonische expressie is vervolgens een spel toegepast van overwegend vertikale gevelopeningen, welke min of meer willekeurig positie innemen in het gevelbeeld. Ter versterking van dit eigentijdse gegeven is tevens de materialisering afwijkend gekozen; een zinken dakbedekking in plaats van een pannenkap, en een gevelsteen in een gevarieerde / gemeleerde kleur. Het totaalbeeld van het ensemble blijft hierbij echter rustig omdat de detailleringen sober en minimalistisch zijn gehouden. Op deze wijze passen de volumes zich schijnbaar moeiteloos in binnen de bestaande situatie, en hebben de 2-onder-een-kap volmes hun kracht behouden.

Elk appartementenblok bestaat uit 4 eenheden. De blokken worden elk centraal, aan de binnenhof, ontsloten, en zijn voorzien van een lift. Separaat op het achterterrein is een bergingenblok gerealiseerd voor fietsen, scootmobiels en verder.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl