Renovatie woonwijk Jeruzalem
Opdrachtgever: Tiwos
Locatie: Tilburg
Oplevering: 2010

De woonwijk Jeruzalem is in twee fases gebouwd, in 1948 en 1952, in een orthogonaal stedenbouwkundig patroon. De wijk is ruim opgezet als een tuindorp met een heldere, brede stratenstructuur en veel groen. Door de geïsoleerde ligging kent de wijk een eigen karakter en functioneert het als een dorp aan de stedelijke rand van Tilburg.

De woningen zijn uitgevoerd volgens het Engelse bouwsysteem Airey, dat zich kenmerkt door een dragende gevel, samengesteld uit betonnen tegels en kolommen. De gevelopeningen en kozijnen volgen het gevelpatroon. De woningen zijn in de jaren ‘80 gerenoveerd, maar waren na 60 jaar bouwtechnisch niet meer op orde en moeilijk te onderhouden. De aanblik en uitstraling van de woningen was somber geworden, o.a. door verweerde en grauwe gevelpanelen. Binnen de planvorming voor de herontwikkeling en uitbreiding van de wijk Jeruzalem, als onderdeel van het plangebied Piushaven, is ervoor gekozen om deze Airey-woningen te behouden en grondig te renoveren.

Het groot onderhoud van de wijk is in 2007 gestart en eind 2010 afgerond. Uitgangspunt voor de vernieuwing is het benaderen van het oorspronkelijke beeld en een revitalisering van de wijk, zodat deze er weer een frisse en verjongde uitstraling krijgt. In dit kader zijn de gevels geschilderd, zijn aluminium kozijnen aangebracht verwijzend naar het beeld van de oorspronkelijke stalen kozijnen, is de bitumen dakbedekking weer zichtbaar geworden en zijn de kenmerkende schoorstenen volledig vernieuwd. Alle installaties zijn aangesloten op deze schoorstenen, waardoor geen andere dakdoorvoeren benodigd zijn. De ongeveer 250 woningen zijn intern geheel gestript, goed geïsoleerd en van een nieuw inbouwpakket voorzien, waardoor de normen van nieuwbouw worden behaald. Tevens zijn er nieuwe plattegronden in de woningen verwerkt die beter tegemoet komen aan de huidige manier van wonen.

Ten behoeve van de beeldbepalende gevels is een kleuradvies opgesteld. Het kleurontwerp voorziet o.a. in een wisselende kleur voor de omranding van de nieuwe aluminium kozijnen en in een zorgvuldige kleurkeuze van de grijze gevel teneinde het betonnen beeld en het karakter van de gevels te behouden.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl