Nieuwbouw brandweerkazerne
Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk
Locatie: Kaatsheuvel
Oplevering: 2007

1e Plaats inzendingen planvisies.

In competitie met een viertal collega-bureaus werden wij door de commandant van het Brandweerkorps Waalwijk benaderd voor het maken van een schetsplan voor de nieuwe brandweerkazerne te Kaatsheuvel. Niet slechts de architectonische helderheid van het vervolgens door ons gemaakte ontwerp, maar tevens de ingetogenheid en de financiële haalbaarheid hiervan, hebben aanleiding gegeven tot de daadwerkelijke realisering van ons plan. In een traditionele maar wel eigentijdse baksteen-architectuur is een tweelaags hoofdvolume opgetrokken waarin de personele functies van de kazerne zijn ondergebracht. In de zijdelings gelegen laagbouw is de remise gemaakt voor de voertuigen van het korps. Hierachter zijn diverse technische ruimten gepositioneerd ten behoeve van beheer en onderhoud.

De routing binnen het gebouw is allesbepalend voor het functioneren van de kazerne; de looplijnen ten tijde van calamiteiten zijn zo kort mogelijk gehouden teneinde de uitruktijd bij brand tot een minimum te kunnen beperken. Op de eerste laag van het pand bevinden zich instructie- en presentatieruimten voor het personeel. Op de hoek van het gebouw is hier een accent aangebracht in semi-transparante beglazing. Ten tijde van groepsbesprekingen en presentaties, welke veelal ’s avonds plaatsvinden, licht het gebouw hierdoor als een lantaarn op in zijn omgeving, het buitengebied van Kaatsheuvel.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl