Nieuwbouw villa T.
Opdrachtgever: Fam. T.
Locatie: Eersel
Oplevering: 2009

De villa voor de familie T. te Eersel is gerealiseerd op een voormalig agrarisch terrein aan de rand van het dorp, grenzend aan het buitengebied. De vrijstaande woningen in dit "Ruimte voor ruimte" project dienen traditionele kenmerken van Kempisch bebouwing te bezitten, maar worden veelal voorgesteld en gerealiseerd als luxe villa's met rietdaken of als zogenaamde boerderettes.

De kavel van het woonhuis richt zich op het achterliggende open landschap op het zuiden, en verbreedt zich in die richting; de zijdelingse perceelsgrenzen lopen niet parallel aan elkaar. Voor het hoofdvolume van de villa zijn enkele kenmerkende eigenschappen van een langgevelboerderij als uitgangspunt genomen en op een eigentijdse wijze vertaald, zoals strakke bakstenen gevels, een eenduidig gesloten dak zonder overstekken en een zinken goot. Verbijzonderingen in de gevels zijn uitgevoerd met houten latten in een wisselend patroon, teneinde op enkele plaatsen een semi-transparant effect te realiseren. In het hoofdvolume zijn de funtionele ruimtes gelegen alsmede de privé- en slaapruimtes. Daglichttoetreding op de verdieping is slechts mogelijk door openingen in de kopgevels en middels een insnede in het dak. De openheid van het woonhuis wordt gecreëerd door een transparante insnijding waarbinnen de hoofdentree en het trappenhuis zijn gelegen. De pui van deze dakconstructie is uitgevoerd in smalle aluminium kozijnprofielen. Er ontstaat zo een sterk contrasterende transparante ruimte, een centraal gelegen knooppunt in de woning, hetgeen tevens bepalend is voor het functioneren hiervan: entree, doorgang, verticale ontsluiting, scheiding openbaar-privé, ouder- versus kinderslaapkamers en een afscheiding naar de logeerruimte.

De woonkamer is een zelfstandig laag volume dat zich uitstrekt naar de tuin, met in het verlengde hiervan het fraaie uitzicht over het landschap. De gevels zijn zo transparant mogelijk gehouden voor een optimaal contact met deze omgeving. Een bovenlicht zorgt voor veel licht in de diepe ruimte, en geeft binnen een interessant ruimtelijk effect.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl