Verbouwing woonhuis D.
Opdrachtgever: Fam. D. en fam. B.
Locatie: Den Haag
Oplevering: 2009

Nominatie Architectuurprijs 2010, BNA Kring Midden-Brabant.

Het perceel waarop het monumentale woonhuis van de familie D. in 's-Gravenhage is gelegen, is in het verleden door een trambaan gevormd. De woning heeft daardoor binnen het bouwblok een uitzonderlijk diepe en brede tuin verkregen. Achter de bestaande woning was ooit een aanbouw gerealiseerd, die inmiddels zowel technisch als functioneel niet meer aan de eisen voldeed. Door de grote diepte van de woning was het tevens moeilijk om daglicht in de diverse ruimtes te verkrijgen.

In de vervangende uitbreiding van het woonhuis is daarom gezocht naar openheid, transparantie en maximaal contact met de tuin. Dit heeft geresulteerd in een gefragmenteerde aanbouw: de keukenruimte is uitgevoerd als een diepe aanbouw die indringt in de tuin, waardoor daarnaast in het verlengde van de bestaande woonkamer twee zitruimtes ontstaan. Eén binnen de woonkamer, en een compacte en besloten buitenruimte in het verlengde. De relatie met de tuin wordt vergroot door de openheid van de achtergevels. Extra daglicht wordt verkregen middels dakvensters.

In de bestaande woonbebouwing rondom wordt overwegend gebruik gemaakt van baksteen en stucwerk. Voor de uitbreiding is gezocht is naar een kleur en een materiaal dat zich hiervan onderscheidt zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn. Gekozen is voor een betonnen composietplaat in een antraciete kleur. De binnen-buiten haard is in een antraciete baksteen uitgevoerd.

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl