Nieuwbouw villa Van E.
Opdrachtgever: Fam. Van E.
Locatie: Tilburg
Oplevering: 2011

Nominatie Architectuurprijs 2012, BNA Kring Midden-Brabant!

Aan de zuidelijke bosrand van uitbreidingswijk Witbrant Oost te Tilburg is/wordt een reeks van 18 vrijstaande villa’s gerealiseerd onder moderne beeldkwaliteit. Als ‘transparante’ overgangsstrook tussen de reeds ontworpen perifere woonwijk aan de noordzijde van de straat en het zuidelijk gelegen bosgebied, is de verkaveling aan de Witbrantlaan Oost in de breedte opgezet, en dienen de woningen aldaar -voor wat betreft kleur- en materiaalgebruik- aansluiting te vinden bij het achtergelegen bosgebied.

Onze opdrachtgever, de familie Van E., heeft in de betreffende bouwstrook de oostelijke hoekkavel gekocht. Dit was voor ons aanleiding om de zijgevel van de woning een voorname grafische uitstraling te geven, als contrast met de omliggende natuur, en ter onderstreping van haar functie als ‘entree’gevel van de gehele bebouwingsstrook.

Het bouwkundig volume is in hoofdopzet eenvoudig en plastisch vormgegeven, waarbij een groot deeel van het programma op de begane grond is gerealiseerd. De diepe kavel en achterliggende tuin worden omarmd door de plattegrond beneden, waarin de primaire woonfuncties, de bergingen alsook de ouderslaapkamer met badkamer zijn ondergebracht. Op de verdieping bevinden zich de aanvullende slaapfuncties met hun bijruimtes.

De grafiek in de gevel speelt een voorname rol. Zij genereert een abstractieniveau dat aansluit bij plastiek in de massa-opbouw. In de voor- en zijgevel is hiertoe een diep terugliggende ‘kerf’ aangebracht, welke in één beweging licht in en toegang tot de woning biedt. Deze insnede begint bij de garage, en eindigt bij een van de slaapkamers op de verdieping. De metselwerkgevel wordt hierbij onderbroken door een lichtgrijs gecoate staalplaat van ca. 50 cm breed. De kozijnen zijn hierachter weggedetailleerd om het diepte-effect te optimaliseren.

De materialisering van de woning is in overeenstemming met het beeldkwaliteitsplan terughoudend van toon en eigentijds; een geëngobeerde antraciete baksteen met een lichte mêlee vormt de hoofdkleur, en de meanderende snede in de gevel en de kozijnen zijn hierbij contrasterend fris lichtgrijs. Op deze wijze heeft de entree-gevel van de bebouwingsstrook een rustig beeld verkregen met abstractie.

 

Schouwburgring 2A 5038 TL Tilburg T. 013 4681070 info@charcoal.nl www.charcoal.nl